Predict


Præcis information om leveringstidspunktet
Når du har modtaget en e-mail fra os om, at din bestilling er på vej, bliver du på leveringsdagen af DPD pr. mail informeret om, hvornår din bestilling vil blive afleveret. Leveringstidspunktet angives inden for en time. Hvis du ikke har mulighed for at tage imod pakken, er det muligt at planlægge et andet leveringstidspunkt. DPD tilbyder minimalt tre alternative leveringsdage. Du finder i den nævnte e-mail også alle oplysninger om at ændre leveringsdatoen eller modtageradressen. På denne måde kan du selv bestemme, hvornår pakkebuddet afleverer din pakke!

Oversigt over alle fordele:
  • Du behøver ikke sidde og vente hele dagen på din pakke.
  • Din pakke bliver afleveret inden for en time.
  • Du kan ændre modtageradressen, mens bestillingen er på vej.
  • Du vælger nemt en anden leveringsdato.